Bc. Kristýna Hiršová

Diplomová práce

Systém pro správu a sledování využití mobilních zařízení

System for managing and monitoring the use of mobile devices
Anotace:
Práce se zabývá tvorbou systému pro správu a sledování využití mobilních zařízení ve vybrané společnosti. Nejprve se věnuje analýze aktuálního stavu a následně, na základě zjištěných požadavků, popisuje návrh systému a implementaci za pomoci zvolených technologií. Systém je realizován ve formě Android aplikace v jazyce Java a webové aplikace v javasciptovém frameworku Vue.js.
Abstract:
This thesis deals with the creation of a system for managing and monitoring the use of mobile devices in a selected company. Firstly, it deals with the analysis of the current state and then, based on the identified requirements, describes the system design and implementation using selected technologies. The system is implemented in the form of an Android application in Java and a web application in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaromír Landa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika