Marek BRŮNA

Bakalářská práce

Volební programy ODS od počátku 90. let do současnosti

Election Programs of ODS since the early 90 years to the Present
Anotace:
Cílem bakalářské práce "Volební programy ODS od počátku 90. let do současnosti" je analýza volebních programů politické strany ODS od roku 1992 do roku 2013, na jejímž základě bude možné zachytit proměny v politickém směřování strany. Volební období budou zkoumána s přihlédnutím na působení strany ve vládě nebo v opozici. Dále se práce bude věnovat určitým momentům politického vývoje v České republice …více
Abstract:
The aim of the thesis "Election programs of ODS since early 90´s to the present" is an analysis of the election programs of the political party ODS from 1992 to 2013, based on which it will be possible to capture changes in the political direction of the party. Election period will be examined in relation to the action of the party in government or in opposition. Work should also focus on some moments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮNA, Marek. Volební programy ODS od počátku 90. let do současnosti. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta