Bc. Petr Křivka

Diplomová práce

Posouzení signálního programu světelného signalizačního zařízení s využitím simulace

Assessment of the traffic lights signalling programme using simulation
Anotace:
Práce je zaměřena na využití experimentální výzkumné metody modelování a simulace pro posouzení alternativních signálních programů světelně řízené křižovatky Karla IV. - Jahnova v Pardubicích. V teoretické části práce jsou popsány základní principy modelování a simulace, principy návrhu signálních programů pro světelná signalizační zařízení, základní informace o simulačním nástroji Aimsun a možnostech …více
Abstract:
The work focuses on the results and utilization of the experimental research method of modelling and simulation to assess the alternative traffic lights signalling. The theoretical part describes the basic principles of modelling and simulation, the principles of signalling programme designs, basic information about the traffic simulator Aimsun and ways of modelling signal plans in this application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivka, Petr. Posouzení signálního programu světelného signalizačního zařízení s využitím simulace. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie