Bc. Lucie Dědková

Diplomová práce

Vliv fyzické aktivity na noční pokles krevního tlaku u zdravých sportujících žen - volejbalistek

The Influence of Physical Activity on Nocturnal Dipping of Blood Pressure in Healthy Sportswomen – Volleyball Players
Anotace:
Tato diplomová práce si kladla za cíl posouzení vlivu fyzické aktivity na noční pokles krevního tlaku. Soubor sledovaných osob byl tvořen skupinou 11 zdravých sportujících žen, které se věnují hraní volejbalu. Účastnice absolvovaly v rámci týdenního monitorování dvakrát nebo třikrát fyzickou aktivitu ve formě volejbalového tréninku v minimální délce trvání alespoň 45 minut. K vyhodnocení byla využita …více
Abstract:
This diploma thesis aimed to assess the effect of physical activity on nocturnal blood pressure dipping. The sample consisted of a group of 11 healthy athletes who play volleyball. The participants completed physical activity in the form of volleyball training two or three times as part of the weekly monitoring for a minimum duration of at least 45 minutes. The data obtained during the seven-day/24 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta