Lucie VEČERKOVÁ

Bakalářská práce

Sociálně-právní ochrana dětí v rámci rozvodu

Social and legal child protection in the context of divorce
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám sociálně-právní ochranou dětí, a její funkcí během trvání rozvodu. Zaměřuji se na vymezení role sociálního pracovníka v rámci rozvodového řízení a metody jeho práce v rámci odboru sociálně-právní ochrany dětí. Pozornost je také věnována sanaci rodiny, která má v rámci současné praxe a je na ni při práci s rodinou kladen velký důraz. V teoretické části se zaměřuji …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with social and legal child protection and its content during the duration of a divorce. I focus on defining the role of the social worker in divorce proceedings and methods of his work within the department of social and legal child protection. Attention is also paid to the rehabilitation of the family, which has within current practice great emphasis during working time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEČERKOVÁ, Lucie. Sociálně-právní ochrana dětí v rámci rozvodu. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií