Kateřina PECHAROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta po Totální endoprotéze kyčle

Nursing care of a hip replacement patient.
Anotace:
Bakalářská práce na téma Ošetřovatelský proces u pacienta po Totální endoprotéze kyčle se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je stručně popsána anatomie kyčelního kloubu a jeho funkce, dále se zabývá charakteristikou, diagnostikou, komplikacemi a operačním řešením TEP kyčle. V další kapitole je probrána předoperační příprava a pooperační péče. Praktická část práce je …více
Abstract:
The bachelor thesis on the topic nursing care of a hip replacement patient consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the anatomy of the hip joint and its function, it also deals with the characteristics, diagnosis, complications and surgical solution of total endoprostheis hip. The next chapter discusses preoperative preparation and postoperative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Vintrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHAROVÁ, Kateřina. Ošetřovatelský proces u pacienta po Totální endoprotéze kyčle. Karlovy Vary, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/