Bc. Jiří Dymák

Diplomová práce

Návrh úpravy silnice I/37H Chrudim

Proposal for adjustments of the road I/37H in Chrudim
Anotace:
Tato diplomová práce řeší stavební úpravy silnice I/37H Chrudim v provozním staničení 0,280 00 km do 3,265 00 km. Stavební úpravy jsou řešeny v souvislosti s vyřazením úseku ze sítě silnic I.třídy a převzetím do krajské infrastruktury. Na úseku silnice I/37H v extravilánu řeší diplomová práce rekonstrukci vozovky. V úseku komunikace v extravilánu řeší diplomová práce stavební úpravy spočívající ve …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the adjustments of the section from 0,280 00 km to 3,265 00 km of the road I/37H in Chrudim. Construction works are dealt with in the context of reduced importance and acceptance in regional infrastructure. In the section of road I / 37H in territory outside the municipality, the diploma thesis solves the reconstruction of the road. In the section of road in urban solves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dymák, Jiří. Návrh úpravy silnice I/37H Chrudim. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera