Bc. Lenka Kožuchová

Bakalářská práce

Proverbes dans l enseignement de francais (Situations de communication, enseignement dramatique)

Proverbs in education of French (Communication situations, dramatic education)
Abstract:
This Bachelor Thesis is concerned with usage of proverbs during the French lesson. In the teoritival part you can find introduction and history of proverbs including the literature. The knowledge of theoritical part reflects in practical part. It contains methodical sheets with the use proverbs during the French lessons.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá použitím přísloví ve výuce francouzštiny. V teoretické části naleznete úvod a historii přísloví včetně literatury. Poznatky z teorie se odráží v praktické části, která obsahuje metodické listy s použitím přísloví během výuky francouzštiny studentů na úrovni A2 a B1 (CECRL).
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Suquet, M.A.
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk