Nicholas Čapek

Bakalářská práce

Principal Risk Factors Leading to Losing Employment

Rizikové faktory pro nezaměstnanost
Anotace:
Tato práce se zabývá nezaměstnaností, konkrétně identifikováním rizikových faktorů, které zvyšují náchylnost dané osoby k nezaměstnanosti. Byla aplikována logistická regrese na bankovních datech. Na vysvětlující proměnné byla aplikována weight of evidence transformace a poté byly vybrány ty nejvýznamnější. Byly i manuálně zařazeny očekávané rizikové faktory. Pro porovnání výkonnosti modelu byl zkonstruován …více
Abstract:
This thesis concerns itself with unemployment, specifically identifying risk factors that predispose a person to become unemployed. It is done by creating a logistic regression model on bank data. Weight of evidence transformation was first applied to the predictor variables and only the most significant used in the model. Suspect factors were manually included. A decision tree model was also constructed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Fučík
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74572