Bc. Gabriela Jelínková

Master's thesis

Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek

Multicultural Competences of Non-Insurance Social Benefits Workers
Abstract:
Předmětem diplomové práce jsou multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Práce zpočátku vymezuje samotný pojem kompetence, poté se zabývá možným dělením kompetencí. Následující část je zaměřena na kompetence klíčové. Stěžejní částí této kapitoly jsou multikulturní kompetence. Její součástí je pojednání o jednotlivých složkách či modelech multikulturních kompetencí. První kapitolu …more
Abstract:
The subject of this master thesis is the multicultural competence of employees of non-insurance social benefits. Initially, the very concept of competency is defined, then this study deals with the possible division of competencies. The following section focuses on key competencies. The main part of this chapter seeks to provide an analysis of multicultural competencies. It includes a discussion about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jelínková, Gabriela. Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe