Šárka HANTYCHOVÁ

Bakalářská práce

Muži v ženské profesi - konstruování genderové identity u mužů profesionálně pečujících o seniory.

Men in female profession - gender identity construction of men professionally caring for the elderly.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na systémové a individuální motivy a bariéry pro výkon pečující profese u mužů. Faktory, které významně ovlivnily rozhodnutí mužů stát se profesními pečovateli, byly identifikovány na základě analýzy životních příběhů respondentů. Hlavní výzkumnou oblastí se stala genderová identita, tj. její konstrukce, v rámci které se práce zabývá vyjednáváním maskulinní pozice a sebepojetím …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on systemic and individual motives and barriers for the performance of the care profession of men. Factors that significantly influenced men's decision to become professional careavers were identified based on ananalysis of respondents' lifestories. The main research of the area has become the gender identity, its construction, in which the thesis deals with the negotiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANTYCHOVÁ, Šárka. Muži v ženské profesi - konstruování genderové identity u mužů profesionálně pečujících o seniory.. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce