Bc. Klára Kufová

Diplomová práce

Učení se pravidel pro rozpoznávání řeči z nerozpoznaných promluv v dialogovém systému

Automatic Derivation of Grammar Rules Used for Speech Recognition in Dialogue Systems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem vytváření adaptivního dialogového systému se schopností samostatného učení se pravidel pro automatické rozpoznávání řeči na základě proběhlých konverzací s reálnými uživateli systému. Navržena a implementována je také následná schopnost systému automaticky redukovat přidaná, avšak nepoužívaná pravidla v gramatikách. Takový dialogový systém není závislý na žádné problémové …více
Abstract:
The thesis deals with the process of building an adaptive dialogue system, which is capable of learning new grammar rules used for automatic speech recognition based on past conversations with real users. The subsequent ability to automatically reduce the unused rules within a grammar is proposed and implemented as well. Such a dialogue system is domain-independent, efficiently extensible, and overcomes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka

Práce na příbuzné téma