Theses 

Programy zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v regionu Třebíčsko a jejich účinnost – Bc. Jitka Maulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Maulová

Diplomová práce

Programy zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v regionu Třebíčsko a jejich účinnost

Employment programs for persons older then 50 years in region Třebíčsko and their effectivity

Anotace: Autorka diplomové práce: Bc. Jitka Mácová; Vedoucí diplomové práce: Mgr. Klára Vrbková; Instituce: Fakulta sociálních studií, MU Brno; Název práce: Programy zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v regionu Třebíčsko a jejich účinnost; Počet slov: 22131; Klíčová slova: nezaměstnané osoby nad padesát let, nezaměstnanost, programy zaměstnanosti, pracovní trh. Cílem této práce je zodpovědět otázku: Jak napomáhají programy zaměstnanosti, vytvořené pro osoby s věkem nad 50 let, při návratu na pracovní trh v regionu Třebíčsko? Programy zaměstnanosti napomáhají uchazečům o práci ke zvýšení jejich kvalifikace či vzdělanosti a současně je povzbuzují a motivují k hledání nového pracovního uplatnění. Zaměstnavatel, který zaměstná uchazeče o práci, který prošel programem, má nárok na finanční příspěvek po dobu 12ti měsíců na mzdu nového zaměstnance. Výzkumem provedeným formou rozhovorů s pracovnicemi Úřadu práce v Třebíči, pracovnicemi CC Systems a.s. a s účastníky jednotlivých programů jsem zjistila, že účast na programech pro osoby starší 50 let, je velkým přínosem, jak pro novou schopnost najít si zaměstnání, tak pro možnost účastnit se výběrových řízení na pozice, o které dříve nebylo možné usilovat, tak po celkové zlepšení kvality jejich života.

Abstract: Author of Diploma Thesis: Bc. Jitka Mácová; Consultant of Diploma Thesis: Mgr. Klára Vrbková; Institution: Faculty od Social Studies, MU Brno; Name of Diploma Thesis: Employment programs for persons older then 50 years in region Třebíčsko and their effectivity; Number of Words: 22131; Key Words: unemployment persons older then 50 years, unemployment, employment programs, job market. The objective of this work is to answer the question: How do employment programmes, created for people who are 50 or over, help in returning to the labour market of Třebíčsko region? The employment programmes help job applicants to improve their qualification or education and at the same time they encourage and motivate them to look for a new occupation. The employer, who employs an applicant who went through the programme, is entitled to receive a subsidy for twelve months for the new employee's salary. By research in form of interviewing the employees of the Employment office in Třebíč, employees of CC Systems inc. and absolvents of respective programmes, I found out that participating these programmes for people over 50 is a great benefit both for the new ability of finding a job and for the possibility of participating selection procedures for positions not attainable before and even helps in improving their quality of life.

Klíčová slova: nezaměstnané osoby nad padesát let, nezaměstnanost, programy zaměstnanosti, pracovní trh

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Klára Šmídová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 19:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz