Theses 

Evropská centrální banka – Ing. Veronika Linhartová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Veronika Linhartová

Bakalářská práce

Evropská centrální banka

The European Central Bank

Anotace: Bakalářská práce „Evropská centrální banka“ obsahuje ve své úvodní části popis událostí vedoucích k ustanovení Evropské centrální banky. V dalších částech se ve své práci věnuji postavení Evropské centrální banky, úkolům, které v rámci měnové politiky tato centrální banka provádí a její organizační struktuře. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na Evropský systém centrálních bank a jeho vztah k Evropské centrální bance a národním centrálním bankám EU. Závěr práce je věnován současné situaci v eurozóně a její budoucnosti.

Abstract: The bachelor thesis „The European Central Bank“ describes in its introductory part the events leading to the establishment of ECB. In the following parts the statute, organizational structure and functions of ECB within the EU monetary policy are discussed. The second part of the thesis focuses on the European system of central banks, its relationship towards ECB and the national central banks of the EU. The thesis closes with the current situation of the eurozone and its upcoming future.

Klíčová slova: Evropská centrální banka, hospodářská a měnová unie, eurozóna, měnový institut, ERM II, výkonná rada, měnová politika, devizové operace, evropská unie, ESCB The European Central bank, Economic and Monetary Union, Eurozone, Monetary institute, Executive Board, Monetary policy, foreign exchange operation, The European Union, ESCB

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:01, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz