Theses 

Amatérská jeskyně: historie výzkumu – Petra Michalíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Michalíková

Bakalářská práce

Amatérská jeskyně: historie výzkumu

The Amatérská Cave: History of its Research

Anotace: Bakalářská práce se zabývá Amatérskou jeskyní a jejím objevováním v Chraněnékrajinné oblasti Moravský kras. V první části práce je popsána charakteristika oblastiMoravského krasu a přírodních poměrů. V druhé části je popis Amatérské jeskyně, její vývoja historie výzkumu. Ve zbývající části je navržena informační tabule s informacemi oAmatérské jeskyni pro turisty.

Abstract: The bachelor thesis deals with Amatérská cave and her discovering in protectedlandscape area Moravian karst. In the first part has been described the characteristic of areaMoravian karst and natural conditions. In the second part has been described Amatérská cave,her development and history of research. In the remaining part is proposed information boardwith information for the tourists, which contains the details about Amatérská cave.

Keywords: Amatérská jeskyně, Moravský kras, historie výzkumu, informační tabule, Amatérská cave, Moravian karst, history of research, information board

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Monika Ličbinská
  • Oponent: Lada Hýlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 18:03, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz