Bc. Petr Pajdla

Diplomová práce

Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou

Early Neolithic polished stone tools analysis
Anotace:
Práce se zabývá morfometrickou analýzou formy kopytovitých klínů a jejím vztahem s dalšími proměnnými. Jedním z cílů práce je prostřednictvím srovnání předmětů pocházejících z různých kontextů, tj. depotů, sídlišť a pohřbů, získat interpretační vhled do fungování zemědělské společnosti. Mimo jiné jsou sledovány pracovní stopy a stopy po upevnění nástrojů na násady a jejich vztah s tvarem těchto předmětů …více
Abstract:
The focus of the work is morphometric analysis of shapes of shoe-last adzes and further analysis of relations between the shape and other variables. Through a comparison of tools deposited in different contexts, i. e. hoards, burials and settlements, it is possible to interpret practices concerning function of polished stone tools in Early Neolithic societies. To achieve this goal, use-wear traces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan John, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta