Natálie ALTMANOVÁ

Bakalářská práce

Sadomasochismus jako sociální deviace a jeho odlišnost od patologické sexuální agresivity

Sadomasochism as social deviance and its distinction from pathological sexual aggressiveness
Anotace:
Náplní této bakalářské práce je v první řadě definování pojmu sadomasochismus jako sociální deviace. V teoretické části práce se budeme zabývat analýzou zařazení sadomasochismu k BDSM praktikám. V práci se budeme snažit za pomoci odborné literatury a relevantních článků najít odpověď na otázku, proč je sadomasochismus začleňován mezi parafilie neboli sexuální deviace. Hlavním cílem práce je porovnání …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to define "sadomasochism" as social deviance. The theoretical part deals with a correlation between sadomasochism and BDSM. One of the key questions this work explores is to find an answer to the question why sadomasochism tends to be categorized as paraphilia, or in other words, social deviance. The major goal is to compare sadomasochism and pathological sexual aggresion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALTMANOVÁ, Natálie. Sadomasochismus jako sociální deviace a jeho odlišnost od patologické sexuální agresivity. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / ČJ SV