Ondřej Konečný

Diplomová práce

Neionizující záření v okolí rozvodů vysokého napětí

Non-Ionizing Radiation in the Surroundings of Medium Voltage Distribution System
Anotace:
Konečný, O.: Neionizující záření v okolí rozvodů vysokého napětí. Ostrava, 2010.Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na katedře bezpečnostního managementu. Vedoucí diplomové práce Ing. Světla Fišerová.Práce se zabývá problematikou výskytu neionizujícího záření v okolí rozvodů vysokého napětí. Obsahuje vysvětlení pojmu a příklady výskytu tohoto záření, pojednání o …více
Abstract:
Konečný, O.: The non-ionizing radiation in the vicinity of the high voltage distribution system. Ostrava, 2010.Diploma thesis was written on Department of Safety Management, Faculty of Safety Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava and was supervised by Ing. Světla Fišerová.The thesis is devoted to the abundance of non-ionizing radiation in the vicinity of the high voltage distribution system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Světla Fišerová
  • Oponent: Václava Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava