Pavel BAUER

Diplomová práce

Využití zónové obrany v závislosti na použití útočného systému soupeře

The Use of Zonal Defendence in Dependency on the Use of Offensive System by the Opponent
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na výběr vhodné zónové obrany v závislosti na použití útočného systému soupeře. Cílem této práce je stanovení a ověření navržených druhů zónové obrany proti útočným systémům. Hlavním obsahem teoretické části je popis jednotlivých zónových obran. Především pak snaha o objasnění složitějších obranných situacích. Dále se teoretická část věnuje výběru zónového obranného …více
Abstract:
This dissertation is focused on the selection of the appropriate zone defense, in dependence on the usage of opponent's offensive system. The aim of this study was to state and verify suggested types of zone defense against offensive systems. The main content of the theoretical part is the description of particular kinds of zone defense. Especialy the effort to clarify difficult defensive situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011
Zveřejnit od: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červenka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUER, Pavel. Využití zónové obrany v závislosti na použití útočného systému soupeře. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / TV-NJ

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.