Bc. Matt Vašek

Bakalářská práce

The (Mis)representation of the Navajo Skinwalker in Online Horror Fiction

The (Mis)representation of the Navajo Skinwalker in Online Horror Fiction
Anotace:
Tradiční postava navažského skinwalkera je v online hororových vyprávěních od spisovatelů – amatérů silně zkreslena. Tato práce zkoumá tradiční vyprávění o skinwalkerech, a z nich poté identifikuje rysy ikonické postavy skinwalkera, zlomyslného medicinmana se schopností vzít na sebe zvířecí podobu, který svým jednáním porušuje sociální normy a škodí lidem. Tyto rysy jsou poté porovnány s reprezentacemi …více
Abstract:
The traditional figure of the Navajo skinwalker is heavily misrepresented in contemporary online horror fiction by amateur writers. This thesis examines traditional skinwalker narratives, and from them identifies features of the iconic figure of the skinwalker, a human malevolent witch with the power to change into animal form, who causes harm to people through their transgressive actions. Then, features …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma