Bc. Matt Vašek

Bachelor's thesis

The (Mis)representation of the Navajo Skinwalker in Online Horror Fiction

The (Mis)representation of the Navajo Skinwalker in Online Horror Fiction
Abstract:
Tradiční postava navažského skinwalkera je v online hororových vyprávěních od spisovatelů – amatérů silně zkreslena. Tato práce zkoumá tradiční vyprávění o skinwalkerech, a z nich poté identifikuje rysy ikonické postavy skinwalkera, zlomyslného medicinmana se schopností vzít na sebe zvířecí podobu, který svým jednáním porušuje sociální normy a škodí lidem. Tyto rysy jsou poté porovnány s reprezentacemi …more
Abstract:
The traditional figure of the Navajo skinwalker is heavily misrepresented in contemporary online horror fiction by amateur writers. This thesis examines traditional skinwalker narratives, and from them identifies features of the iconic figure of the skinwalker, a human malevolent witch with the power to change into animal form, who causes harm to people through their transgressive actions. Then, features …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2022
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: M.A. et M.A. Abigail Mokra

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic