Kateřina Chládková

Bakalářská práce

Boj se zločinem – soubor publicistických reportáží pro časopis Reportér

Fighting crime – Set of Publicistic Reports for the Reporter Magazine
Anotace:
Autorka tvůrčí bakalářské práce vytváří soubor publicistických reportáží pro časopis Reportér, v nichž popisuje své zkušenosti z návštěvy institucí a dalších míst, kde se bojuje s kriminalitou. Na základě očitého svědectví a rozhovorů s pracovníky a dalšími zúčastněnými zprostředkovává čtenářům život a každodenní fungování z míst, kam se sami běžně nedostanou. V teoretické části se autorka zabývá kontextuálním …více
Abstract:
The author of the creative bachelor thesis produces a set of publicistic reports for the Reporter magazine, describing her experiences of visiting institutions and other places where crime is fought. Based on eyewitness experience and interviews with workers and other stakeholders, she provides readers the life and day-to-day operations in places they normally do not get in. The theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radovan Plášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií