Bc. Jana JANSOVÁ

Master's thesis

Komplexní rekonstrukce objektu Božkovská 46 v Plzni "rekonstrukce stávajícího objektu"

Complex reconstruction of the building Božkovská 46 in Pilsen "reconstruction of the existing building"
Abstract:
V rámci diplomové práce byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci bytového domu v ulici Božkovská v městě Plzeň. Cílem bylo navržení nové dispozice nových bytových jednotek pro moderní bydlení. Ověření statické únosnosti svislých a vodorovných konstrukcí, posouzení požární bezpečnosti stavby a návrh sanací a nových konstrukcí v objektu.
Abstract:
The diploma work was prepared project documentation for building construction the reconstruction of a residential building in the street Božkovská in Plzeň. The aim was to design a new layout of new housing units for modern living. Verification of static load capacity of vertical and horizontal structures, the fire safety of the building and design of rehabilitation and new construction in the building …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: Ing. Ladislav Hapl, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANSOVÁ, Jana. Komplexní rekonstrukce objektu Božkovská 46 v Plzni "rekonstrukce stávajícího objektu" . Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/