Ing. Kristýna Pavloková

Diplomová práce

Vliv Schengenské dohody na migrační toky

Influence of the Schengen Agreement on the migration flows
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomocí ekonometrického modelu zjistit, zda mají smlouvy o migračních politikách, jako je Schengenská dohoda, vliv na migrační toky. V první části jsou popsány hlavní teoretické přístupy k migraci. Další část pojednává o historickém vývoji uzavírání politických smluv týkajících se migrační politiky v Evropě. V poslední kapitole je provedena regresní analýza panelových dat …více
Abstract:
The aim of this thesis is to use econometric model to find out, if the agreements about migration politics, as Schengen Agreement is, influence migration flows. There are described major theories of migration in the first part. The next part is about historical formation of a politics contracts concerning migration politics in Europe. The last chapter, regression analysis of panel data is done using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika