MUDr. Jozef MACKO

Disertační práce

Nociceptivní stimulace u novorozenců - Elektrická vodivost kůže - objektivní parametr hodnocení percepce bolesti u novorozenců

Nociceptive Stimulation in Neonates - electrical Skin Conductivity - an Objective \parameter of Evaluation of Pain Perception in Newborns
Anotace:
Autor předkládá teoretické i praktické aspekty objektivizace percepce nociceptivních a bolestivých stimulů v novorozeneckém období obecně a u novorozenců různých gestačních kategorií. Dále předkládá rozbor problematiky fetální a neonatální bolesti a prezentuje výsledky vlastní práce, zaměřené na objektivizaci percepce bolestivých stimulů u novorozenců metodou měření elektrické vodivosti kůže.
Abstract:
The author presents the theoretical and practical aspects of objectification of perception nociceptive and pain stimuli in general and in newborns of different gestational categories. The author presents also an analysis of the issue of fetal and neonatal pain and presents the results of their own work, focused on the objectification of perception of painful stimuli in newborns by measuring the electrical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2013
Zveřejnit od: 12. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 2. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACKO, Jozef. Nociceptivní stimulace u novorozenců - Elektrická vodivost kůže - objektivní parametr hodnocení percepce bolesti u novorozenců. Olomouc, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 9. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Lékařská fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pediatrie / Pediatrie

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kjy8r3 kjy8r3/2
11. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.