Bc. Zuzana Strnková

Diplomová práce

Vilibald Růžička a Církev československá husitská v Uherském Brodě

Vilibald Růžička and the Czechoslovak Hussite Church in Uherský Brod
Anotace:
Tato diplomová práce je stručným shrnutím informací o Církvi československé husitské, o její historii, struktuře, významných osobnostech. Zabývá se životem a dílem Vilibalda Růžičky, jednoho z jejích pracovníků. Byl spoluzakladatelem této církve v moravském městě Uherský Brod. Na příkladu tohoto města je ukázáno, jak byla Církev československá husitská přijata na Moravě. Práce chce vyzdvihnout osobnost …více
Abstract:
This diploma work is a brief summary of the informations on the Czechoslovak Hussite Church, its history, structure, important personalities. It deals with the life and work Vilibald Ruzicka, one of its workers. He was co-founder of the Church in the Moravian town of Uhersky Brod. The example of this city shows how the Czechoslovak Hussite Church was taken in Moravia. The diploma work wants to highlight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta