Mgr. Lucie Zajíčková

Bakalářská práce

Radní protokol města Kroměříže z roku 1665 (-1682)

The Council Record of Kroměříž from the Year 1665 (-1682)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem, rozborem a edicí Radního protokolu města Kroměříže z roku 1665 (-1682). Práce obsahuje kodikologický a diplomatický rozbor, po kterém následuje edice prvních 16. folií Radního protokolu.
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with description, parsing and edition of the council record of Kroměříž from the year 1665 (-1682). This work contains codicological and diplomatic aspect, after which is followed edition of first 16 folios from the council record of Kroměříž.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta