Bc. Daniel Kubelka

Diplomová práce

Postavení digitalizovaných jednosálových kin na českém kinotrhu

The position of digitised single-screen cinemas on the Czech market
Anotace:
Diplomová práce „Digitalizovaná jednosálová kina a jejich postavení na trhu ČR“ pojednává o struktuře a postavení jednosálových kin po jejich digitalizaci z hlediska vývoje tržeb, návštěvností, geografické polohy, demografických hledisek.
Abstract:
The dissertation titled 'The position of digitised single-screen cinemas on the Czech market' addresses the structure and position of single-screen cinemas after their digitisation from the perspective of development of profits, turnout, geographical location, and in demographic terms.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma