Mgr. Hana Kolářová, Ph.D.

Bakalářská práce

Role NADPH oxidáz ve fyziologii živočichů a člověka

Anotace:
Bakalářská práce pojednává o roli NADPH oxidáz ve fyziologii živočichů a člověka. NADPH oxidáza je velký komplex skládající se z katalytické jednotky gp91phox, z regulačních jednotek p22phox, p47phox, p40phox, p67phox a malé GTPázy Rac. Gp91phox (známý jako Nox2) a p22phox vytváří komplex zvaný flavocytochrom b558. Flavocytochrom b558 obsahuje všechny katalytické prostředky pro oxidaci cytosolických …více
Abstract:
This work is about the role of NADPH oxidases in the physiology of animals and human. NADPH oxidase itself is highly complex, consisting of the catalytic subunit gp91phox, together with the regulatory subunits p22phox, p47phox, p40phox, p67phox and the small GTPase RAC. Gp91phox (known as NOX2) and p22phox form complex known as flavocytochrome b558. Flavocytochrome b558 consists of all the catalytic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Obecná biologie