Bc. Lenka Šenkeříková

Diplomová práce

Projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové organizační struktury obchodního oddělení ve společnosti XY

Project of Optimalization of Sales Department Processes and a Suggestion of a New Sales Department Organisational Structure in a Company XY
Anotace:
Tématem diplomové práce je projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové procesně orientované organizační struktury obchodního oddělení. Teoretická část obsahuje srovnání tradičního a procesního modelu řízení, jejich výhod a omezení. Pokrývá i oblast členení procesů, postup realizace procesního modelu a softwarovou podporu. Součástí praktické části je stručné představení společnosti …více
Abstract:
The main topic of the diploma thesis is a project of optimalization of sales department processes and a suggestion of a new sales department organizational structure. The theoretical part contains comparison between traditional and business process management, their benefits and limitations. This part covers the area of processes classification, feasibility of business process management and software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šenkeříková, Lenka. Projekt optimalizace procesů obchodního oddělení a návrh nové organizační struktury obchodního oddělení ve společnosti XY. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe