Bc. Jiří Šustr

Master's thesis

Databázové návrhové vzory pro evidence a řešení problémů

Database Design Patterns for recording and troubleshooting.
Abstract:
Diplomová práce popisuje návrhové vzory podle, kterých se pak tvoří databáze. Je zde popsán úvod do teorie a i praktický příklad z mého zaměstnání, kde jsem se snažil namodelovat naše pracovní činnosti.
Abstract:
This thesis describes the design patterns according to which they then form a database. There is described an introduction to the theory and also practical examples from my job, where I tried to model our work.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Helena Palovská, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.