Veronika ŽENČUCHOVÁ

Bachelor's thesis

Edukační proces u pacienta s hrudní drenáží

Educational process of patient with thorax drainage
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na téma hrudní drenáže, především na vytvoření edukačního procesu u pacienta s indikací hrudní drenáže. Edukační proces vychází z edukačních potřeb stanových dle ošetřovatelských diagnóz NANDA-International taxonomie II, definice a klasifikace. Součástí bakalářské práce je vytvořené edukační video a edukační brožura, která by mohla být přínosná v oblasti edukace pacientů …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the theme of thorax drainage, primarily on the creation of an educational process for patients with thorax drainage indication. Educational process is based on educational needs established by nursing diagnoses NANDA-International taxonomy II. This bachelor thesis includes an educational video and an educational brochure, which could also be helpful in the field of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Janíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽENČUCHOVÁ, Veronika. Edukační proces u pacienta s hrudní drenáží. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse