Monika Kočvarová

Master's thesis

Zavedení EMS ve firmě Crux Information Technology s.r.o.

The Implemenation of EMS in company Crux Information Technology Ltd.
Abstract:
Diplomová práce pojednává o environmentálních přístupech firmy Crux Information Technology, s.r.o., která se zabývá poskytováním služeb v oblasti informačních technologií. V práci charakterizuji činnost této firmy a její služby. Úkolem diplomové práce je zhodnotit současný stav environmentálních manažerských systémů ve společnosti a jeho zavedení.
Abstract:
The thesis discusses the environmental approach Crux Information Technology Company Ltd., which is engaged in providing services in the field of information technology. The work characterizing the activities of the company and its services. The thesis aims to assess the current state of environmental management systems in society and its implementation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Alena Labodová
  • Reader: Jana Hrdličková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava