Thu Hang Do

Bakalářská práce

Studentská mobilita programu ERASMUS+: akademický a osobní přínos pro studenta VŠH

ERASMUS+ Student Mobility: Analysis of the Academic and Personal Contribution to an IHM Student
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na osobní a akademický přínos studenta VŠH v rámci studijní mobility Erasmus+. Hlavním cílem práce byla komparace těchto dvou přínosů a na základě toho stanovit významnější z nich. Na počátku teoretické části je vymezen pojem mobilita, dále je představen studijní program Erasmus+ a veškerá problematika sní spojená. Na konci první části je popsán vývoj programu na VŠH, doplněný …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the personal and academic benefits of IHM's students within the learning mobility of Erasmus +. The main aim of the study was to compare these two benefits and on that basis determine the most significant one. The beginning of the theoretical part defines the notion of mobility, further study is focused on the study program Erasmus + and all issues related to it. The end …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Lanská
  • Oponent: Ing. Zuzana Roldánová, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze