Bc. Lukáš Krbeček

Diplomová práce

Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Zlín

Using the Smart City Concept for Development of the City of Zlín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozborem konceptu Smart City. V teoretické části přibližuje udr-žitelný a regionální rozvoj, analyzuje a popisuje problematiku i současné trendy. Práce obsa-huje příklady dobré praxe ze zahraničí a České republiky. Praktická část přibližuje statutární město Zlín a hodnotí míru implementace prvků konceptu Smart City ve městě. Na základě analýzy je navržen soubor projektů pro …více
Abstract:
The master's thesis deals with analysis of the Smart City concept. The theoretical part of the-sis explain sustainable and regional development, analyzes and describes issues and current trends. The thesis includes examples of good practise abroad and the Czech Republic. The practical part the thesis focuses on city of Zlin and assesses the degree od implementation of Smart City concept elements. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Habuda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krbeček, Lukáš. Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Zlín. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe