Jana KŘIVANOVÁ

Bakalářská práce

Studie korespondence mezi grafickou a zvukovou podobou moderní angličtiny se zaměřením na potíže českých dospělých mluvčích

A Study of Modern English Spelling-to-Sound Correspondence with the Focus on Difficulties of Czech Adult Speakers of English
Abstract:
The first chapters of this thesis describe the two core components of the language - writing and speech. Both of them are firstly described in general and later in more detail in both, the English and the Czech language. Next, the history of orthography in English is introduced in the context of the language development and also, the Anglo-American and the Czech methodology of reading is depicted. …více
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na vztah mluvené a psané formy jazyka. Jsou pojednány typy písemných systémů obecně a dále podrobněji v angličtině a také v češtině. Rovněž je pojednán vztah grafému a fonému v obou jazycích. V práci je dále popsána historie pravopisu anglického jazyka v kontextu vývoje angličtiny a v neposlední řadě je pak přiblížen způsob výuky čtení v anglo-americké …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVANOVÁ, Jana. Studie korespondence mezi grafickou a zvukovou podobou moderní angličtiny se zaměřením na potíže českých dospělých mluvčích. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta