Xiaomin Li

Bakalářská práce

Financial Analysis of Selected Company

Financial Analysis of Selected Company
Anotace:
The topic of bachelor thesis is financial analysis of CK Life Science Company. And the aim of the thesis is assessment of financial health of CK Life Science from 2007 to 2011, the first chapter if introduction, the last chapter is conclusion. In chapter 2, I will introduce two methods to analysis, one is common-size analysis, another one is financial ratio analysis. In chapter 3 the general information …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is financial analysis of CK Life Science Company. And the aim of the thesis is assessment of financial health of CK Life Science from 2007 to 2011, the first chapter if introduction, the last chapter is conclusion. In chapter 2, I will introduce two methods to analysis, one is common-size analysis, another one is financial ratio analysis. In chapter 3 the general information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Josef Novotný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance