Mgr. Petr Hájek

Bakalářská práce

Občanská společnost podle J. Habermase

The civic society according to J. Habermas
Anotace:
Problematika občanské společnosti patří mezi tradiční témata politické filozofie. Předkládána bakalářská práce se zabývá pojetím občanské společnosti u německého filozofa Jürgena Habermase, avšak jejím cílem rovněž je, kromě samotného představení Habermasova konceptu občanské společnosti jako veřejné sféry, představit ústřední paradigmata jeho práce. Tedy teorii komunikativního jednání, teorii diskursivní …více
Abstract:
The topic of civil society has become the integral part of political philosophy. The present thesis deals concept of civil society as public public sphere by German philosopher Jürgen Habermas. Thesis pursues two goals. First, it shows how Habermas describes society as public sphere. Second, it shows his theory of communication action, discourse ethics theory and lifeworld theory which represent key …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy