Bc. Michaela SVITÁKOVÁ

Diplomová práce

Humorální imunitní systém včel (Apis mellifera) v různém vývojovém stádiu a věku

Humoral immunity of honey bees (Apis mellifera) in different developmental stage and age
Anotace:
Včela medonosná (Apis mellifera) má podstatný význam pro úroveň opylování hospodářských a planných plodin. Hmyz postrádá získanou složku imunitního systému, obranyschopnost tak zajišťuje pouze imunita vrozená. Charakteristickým prvkem nespecifické humorální imunity je rychlá syntéza antimikrobiálních peptidů uskutečňující se především v tukovém tělese a následná sekrece do hemolymfy. V hemolymfě včely …více
Abstract:
Honey bee (Apis mellifera) has a major importance for the level of pollination of agricultural and wild-growing crops. Insect lack the acquired component of immune system and the resistence is provided only by the innate immunity. The typical attribute of the non-specific humoral immunity is a rapid synthesis of antimicrobial peptides which is realised especially in the fat body, followed by their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVITÁKOVÁ, Michaela. Humorální imunitní systém včel (Apis mellifera) v různém vývojovém stádiu a věku. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta