Mgr. Štefan Repček

Bakalářská práce

CEP portál pro simulaci

CEP Portal for Simulation
Abstract:
This bachelor thesis deals with creating application CEP portal for simulation which allows the user to simulate the running of real events with historical data using the CEP engine Esper. The first half describes the Complex event processing and engine Esper. The second part describes the analysis,design and implementation of this application. The last chapter describes installation and usage of this …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie CEP portál pre simuláciu, ktorá umožňuje užívateľovi simulovať beh reálnych udalostí na historických dátach s využitím CEP enginu Esper. V prvej polke je popísaný Complex event processing a engine Esper. Druhá časť sa venuje analýze, návrhu a implementácii tejto aplikácie. V poslednej kapitole je popísaná inštalácia a používanie aplikácie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Filip Nguyen
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.