Aleksandar Nikolaev Kolev

Bakalářská práce

Tvorba webové aplikace „Hudební e-shop“

Implementation of Web Application „Online Music Store“
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro hudební obchod. V teoretické části jsou přiblíženy programovací jazyky a další nástroje, které byly v rámci realizace práce použity. V následujícím segmentu je přehled konkurenčních e-shopů, jejích kladné a záporné stránky. Na základě této analýzy jsou stanoveny požadavky na náš e-shop se snahou navrhnout i něco navíc v rámci funkčnosti, co …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a web application for a music shop. In the theoretical part there’s an introduction of the programming languages and various tools, which were used during the implementation of the thesis. In the following section there’s a review of other online music stores’ web pages together with their pros and cons. Based on that analysis, a list of requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: Vítězslav Novák
  • Oponent: David Bochenek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika v ekonomice