René OHLÍDAL

Diplomová práce

Poškozený

Injured party
Anotace:
Práce se věnuje poškozenému. Poškozený jako pojem je rozepsán v kapitole pojem poškozený, kdy je poukázáno na zákonnou definici pojmu. Současně v této kapitole práce seznamuje čtenáře s rozdílem mezi poškozeným a obětí. Dále potom poškozený jako procesní strana. V rámci této kapitoly jsou zahrnuty důvody přijetí zákona o obětech trestných činů a jsou popsány základní zásady toho zákona. Zákon o obětech …více
Abstract:
The thesis focuses on the injured party. The injured party as a notion is analysed in the chapter the injured party notion where the definition of the notion according to the law is referred to. Simultaneously, the thesis informs the reader of the difference between the injured party and a victim. Later, the injured party as a party to proceedings. The reasons for adoption of the act on victims of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Josef Baxa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OHLÍDAL, René. Poškozený. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/