Igor CASKA

Bakalářská práce

Viktimizace a její dopady v životě člověka

Victimization and its impact upon the life of human-being
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části obecnou viktimizací, obětí trestného činu, ale i viktimizací ve vztahu k trestnému činu znásilnění a životními dopady viktimizace. Praktická část zkoumá viktimizaci a životní dopady ve vztahu k znásilněným ženám za pomocí kvantitativně orientované metody pedagogického výzkumu - obsahové analýzy dokumentu a kvalitativně orientované metody pedagogického …více
Abstract:
This thesis deals in the theoretical part with the general theory of victimization, victim of crime, but also victimization in relation to the crime of rape and life impacts of victimization. The practical part examines victimization and environmental impacts in relation to the women raped using quantitatively oriented methods of educational research - content analysis of documents and qualitatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CASKA, Igor. Viktimizace a její dopady v životě člověka. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace