Bc. Olga Toboláková

Diplomová práce

Aspects financing of social care for the elderly in the Czech Republic.

Aspekty financování sociální péče u seniorů v České republice
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na téma financování a poskytování sociálních služeb u seniorů v České republice. V jednotlivých částech diplomové práce jsou rozebrané ob-lasti sociálního podnikání a jeho specifika, dále pak sociální služby a jejich poskytování. Dále se pak zabývám analýzou vybrané oblasti poskytování sociálních služeb a následně uvádím syntézu zjištěných závěrů. V poslední části diplomové …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on funding and social service provision for senors in the Czech republic. The parts of the diploma thesis deal with the area of social entrepre-neurship and its specifics, social services and their provision. Next, I deal with the ana-lysis of the selected area of social services provision, and then I present the syntesis of conclusions. In the last part of my thesis I deal …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
  • Oponent: Vendula Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání