Bc. Martin Kolovratník

Diplomová práce

Vliv marketingového mixu na nákupní chování zákazníků

The influence of the marketing mix to the customer purchasing behaviors
Anotace:
Tématem diplomové práce je vliv marketingového mixu na nákupní chování zákazníků. V teoretické části práce se autor zabývá problematikou nákupního chování a faktorů, které jej ovlivňují. Dále jsou představeny pojmy jako marketing, marketingový mix, podpora prodeje a trendové nástroje komunikace. V aplikační části je provedena analýza společnosti Potraviny PRIMA a šetření mezi jejími zákazníky. Následně …více
Abstract:
The topic of the thesis is influence of marketing mix on customer behaviors. In the theoretical part of the thesis, author deals with the issue of consumer behavior and it’s influences. There are also described terms such as marketing, marketing mix, sales promotion and communication tools. The practical part is an analysis of the company Potraviny PRIMA and survey among its customers, followed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance