Bc. Adriana SOCHOVÁ

Diplomová práce

Role sportu v urbánní regeneraci

The role of sport in urban regeneration
Anotace:
Úpadek průmyslových měst, od druhé poloviny 20. století, byl z velké části důsledkem procesu deindustrializace, který se začal projevovat ve státech západní Evropy a Severní Ameriky. Pokles průmyslové výroby současně s poklesem pracovních míst, zvýšením míry nezaměstnanosti a celkové degradaci území vedlo místní samosprávy k plánování rozvojových strategií a k realizaci strategických regeneračních …více
Abstract:
The decline of industrial cities, since the second half of the 20th century, was largely industrialization process, which began to show in the states of Western Europe and North America. The decline in industrial production together with a decline injobs, increasing unemployment and general land degradation has led local governments plan and implement strategies for developing strategic regeneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOVÁ, Adriana. Role sportu v urbánní regeneraci. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta