Bc. Michal Oščipovský

Diplomová práce

Implementace rozhodnutí ESLP v zemích v post-sovětském areálu (komparativní analýza Ruské federace, Ukrajiny a Moldavské republiky)

The Implementation of the Decisions of European Court of Human Rights in Post-Soviet Countries (Comparative analysis of Russian federation, Ukraine and Republic of Moldova)
Anotace:
Tématem diplomové práce jsou způsoby implementace rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v zemích post-sovětského areálu. Tyto způsoby jsou zkoumány pomocí komparativní metody na vzorku tří vybraných evropských zemí, které byly v minulosti součástí Sovětského svazu. Zkoumány jsou následující země: Ruská federace, Ukrajina a Moldavská republika. Práce se snaží prověřit stávající teorie o klíčovém …více
Abstract:
This thesis deals with the ways of execution of judgements of European Court of Human Rights in the countries of post-Soviet region. These ways are examined by using comparative method on the sample of three chosen european countries, that were once part of Soviet Union. States chosen for examination are Russian federation, Ukraine and the Republic of Moldova. Thesis seeks to examine current theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií