Mgr. Valdemar Švábenský

Rigorózní práce

Toward an Automated Feedback System in Educational Cybersecurity Games

Toward an Automated Feedback System in Educational Cybersecurity Games
Anotace:
Ve vzdělávacích hrách účastníci řeší tréninkové úkoly, které mají vícero postupů k řešení. Příkladem takové hry je Capture the Flag, populární typ tréninkové aktivity určené k procvičení kyberbezpečnostních dovedností. Během hry je nutná pravidelná zpětná vazba hráčům pro podporu jejich učení. Manuální poskytování zpětné vazby však vyžaduje expertního instruktora a je také časově náročné. Proto je …více
Abstract:
Educational games feature practice tasks with multiple approaches to the solution. An example of such a game is Capture the Flag, a popular type of training activity for exercising cybersecurity skills. During the game, regular feedback is crucial to support learning of novice players. However, providing feedback manually requires an expert instructor and is time-consuming. Therefore, our goal is to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Oponent: prof. Renate Motschnig, doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky