Natália BALOGHOVÁ

Bakalářská práce

Práva a povinnosti daňového subjektu v rámci daňovej kontroly

The rights and obligations of taxpayers within the tax inspection
Anotace:
Názov mojej bakalárskej práce je " Práva a povinnosti daňového subjektu v rámci daňovej kontroly". V prvej kapitole sa venujem štruktúre daňovému poriadku a porovnávam ho s predchádzajúcou právnou úpravou. V nasledujúcej kapitole objasňujem základné pojmy týkajúce sa daňovej kontroly. Tretia kapitola mojej práce sa zaoberá zásadami daňovej kontroly a ukazujem jej jednotlivé fázy. V hlavnej kapitole …více
Abstract:
The title of my thesis is " Rights and Obligations of the Taxpayer within the tax Control". The first chapter deals with the structure of the tax code and compare it with previous legislation. The next part explains basic terms of the Tax Control. The third part of my work deals with the principles of Tax Control and shows the stages of Tax Control. In the main chapter and it is also the last chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALOGHOVÁ, Natália. Práva a povinnosti daňového subjektu v rámci daňovej kontroly. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kliwxz kliwxz/2
31. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 3. 2016
Marklová, E.
1. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.