Ing. Tomáš Dania

Bakalářská práce

Osobnost studentů managementu ve vztahu k výkonové motivaci

Personality of management students in relation to achievement motivation
Anotace:
V bakalářské práci jsme zkoumali, zda existuje vztah mezi osobnostní studentů managementu a jejich motivací k výkonu. Současně jsme zjišťovali, zda jsou některé vlastnosti manažerů patrny již u studentů managementu v 1. a 2. ročníku studia. V práci jsme se zaměřili na osobnostní rysy z hlediska pětifaktorového modelu osobnosti a na motivaci k výkonu s ohledem na akademické prostředí. Výzkumu se zúčastnilo …více
Abstract:
In this bachelor thesis we researched if there is a link between the personalities of management students and their motivation. At the same time, we aimed to detect certain manager behavioural patterns in management students in their 1st and 2nd year of studies. We focused on personality traits in terms of the five-factor model of personality and on motivation regarding academic surroundings. 129 university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta